Música: Juan Miralles Leal

Letra: Rafael Quilis Molina

 

Mes de tres, menos de huit,

som en esta comissió;

entre piules i esclafits

agarrem un bon tauló.

Per aixó de quant en quant,

no cregau que son seguits,

perque som en Alacant

els festers més distinguits.

 

 
Quan en la nit bruixa del foc  

les flames pujen hasta el cel

el vi se toma com la mel

i se li troba gust de poc;

cubrís de llum la població

i en cada plaça hi ha un rescol

i en cada home un margalló

Ens agraden molt les peladilles

i les mondonguilles

i el pá calentet.


Pero valem molt mes les chiquilles

i les creilles

i el ¡¡Bon Tabaquet!!

(¡Es per si no u saben!)

 

 

 
 
 

Escucha el Bon Tabaquet

Síguenos en Twitter

Scroll to top